9.A - Stopy minulosti

Učitel 
Daniel Brodníček

Svou představu o projektu jsem propojil s vizí umělce. Těším se na načerpání nové inspirace.

Umělec 
Tomáš Macek

ilustrace, sazba, knižní grafika
Krušné hory jsou úžasný, romantický a drsný kraj. Stejně tak jeho obyvatelé. Proto tam chci jezdit a se žáky a jejich učiteli objevovat a výtvarně ztvárnit svéráz kraje v zeměpisném projektu. Matematika hledá odvěké zákony světa. Hledá je i umění, avšak s ohledem na tvůrce a diváky dané doby. Propojení je nasnadě.

Konzultant 
Monika Novák Šubrtová

výtvarnice a interiérová designérka
Učíme se poznávat sami sebe i okolní svět z předaných informací ve škole, rodině, z knih, z prožitků, z našich činů, z životních situací... Učíme se celý život, tak proč to nedělat kreativně.

Žáci 

9.A

Popis projektu 

Projekt bude probíhat v rámci témat zeměpisu, přírodopisu a mediální a environmentální výchovy prostřednictvím vizuálního umění a filmu. Třída bude spolupracovat s ilustrátorem a knižním grafikem Tomášem Mackem.
Třída se zaměří na výrobu knihy. Žáci budou připravovat materiály např. formou focení krajiny, budou se orientovat v mapách a vytvoří fotodokumentaci významných míst. Žáci se naučí využívat geografické informační systémy, aby lépe poznali krajinu v regionu Kraslicka. Závěrečnou prezentací bude výstava autorské knihy či knih a dokumentace procesu tvorby.
Cílem projektu je zlepšení spolupráce třídního kolektivu a rozvoj vztahu k okolí a k životnímu prostředí.