8.třída - Šaty dělaj člověka

Učitel 
Lucie Strejčková

Objevili jsme nové výtvarné techniky a postupy i nové způsoby spolupráce ve školním kolektivu.

Umělec 
Daniela Klimešová

scénografie, kostýmní výtvarnictví, fotografie
Objevila jsem možné nové pole své působnosti. Práce ve škole mě zaujala, i když jsem se jí zpočátku trochu obávala. Nyní uvažuji o dalších možnostech spolupráce se školami.

Konzultant 
Tereza Durdilová

autorské divadlo, dokumentární divadlo
Ověřili jsme v praxi, že společná práce s dobrým výsledkem stmeluje kolektiv a přináší chuť do další týmové práce.

Žáci 

8.třída
Žáci pozitivně hodnotili zlepšení vztahů ve třídě díky projektu a oceňovali vzájemně svou práci.

Popis projektu 

Epochy lidských dějin se staly tématem pro vyzdobení stěn učebny výtvarné výchovy.
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Děti chtěly zlepšit vzhled školy a zanechat po sobě něco pro další žáky - rozhodlo se proto pro vymalování a vyzdobení třídy výtvarné výchovy. Projektu vyšla vstříc i ředitelka školy, která nechala třídu nově vymalovat. Malovalo se ve spolupráci s Danielou Klimešovou (scénografie, kostýmní výtvarnictví, fotografie) a to na stěny. Výsledkem byly velké malby, které zpodobňují různá historická období v historii lidstva prostřednictvím změn v jejich odívání. 1. stěna symbolizuje starověk - Řecko a Egypt; 2. stěna zobrazuje středověk s výzdobou oken transparentními vitrážemi; 3. stěna upozorňuje na dobu zámořských objevů. Stěny jsou doplněné také vyrobenými 3D objekty - hlavou královny Nefertiti ze sádry, hliněnými destičkami s klínovým písmem apod. Žáci získali kreativní zážitkovou formou informace o různých historických etapách. Na zeď malovali vybrané ilustrace s pomocí meotaru. Dále žáci navštívili ateliér umělkyně, Národní divadlo - kde umělkyně dokončovala kostýmy ke hře a také se fotili v historických kostýmech, které umělkyně zapůjčila z Barandova. Výslednou vernisáží bylo představení učebny s výstavou vzniklých fotografií. Výsledky byli nadšeni žáci i rodiče.
Cílem projektu bylo rozvíjet sociální, komunikační a pracovní – občanské kompetence. Prostřednictvím projektu chtěly učitelka s umělkyní podnítit k větší aktivitě, k samostatnosti a k vlastní kreativitě.
V průběhu projektu se zvýšilo sebevědomí žáků. Při spolupráci byli aktivnější a zodpovědně přistupovali ke společné práci. To vše se pozitivně promítlo na celkové klima třídy. Zvýšil se zájem žáků o dané předměty i jejich souvislosti. Osvědčila se prakticky důležitost a prospěšnost kreativity a spolupráce při řešení školních, ale i pracovních zadání.