8.D - Otázky a proměny

Učitel 
Iva Bečvářová

Setkání s novým způsobem tvořivé práce rozšířilo mé pole kreativity.

Umělec 
Aneta Pavlová

Spisovatelka a herečka, která navíc vede kurzy tvůrčího psaní a dialogického jednání/ divadla.
Ráda se nechám inspirovat dětským světem a novými přístupy k řešení úkolů.

Konzultant 
Slávka Kuráková

režisérka a dokumentaristka
Uvědomili jsme si jakých výkonů jsou žáci schopni, když jsou vnitřně motivováni.... jak vysokých met jsou schopni dosáhnout, když je jim projevena důvěra a ponechaná odpovědnost.

Žáci 

8.D

Popis projektu 

Projekt tvůrčího psaní a dialogického jednání bude probíhat v rámci předmětu český jazyk a ročníkové práce.
Na počátku si žáci vyberou vlastní téma, které zpracují v povinné ročníkové práci. V dalším kroku je čeká tvůrčí psaní s cílem vytvořit živý text. Poslední částí bude přednes s představou nebo obrazem.
Bude podpořeno sebevědomí žáků i jejich rétorické schopnosti. Na závěr projektu bude předpremiéra ve formě koláže anotací. Závěrečná veřejná prezentace pro ostatní žáky, učitele, rodiče a další zvané hosty proběhne na začátku května.
Cílem projektu je využít energii a autentičnost žákům pozitivním a konstruktivním způsobem, posílit vzájemný respekt, rozvážnost, schopnost vcítění se, toleranci a soustředěnost. Díky projektu chceme nalézt inovativní způsob výuky předmětů, které žáky nebaví.
V průběhu bude kladen důraz na práci žáků v menších skupinách s velkou mírou odpovědnosti za výsledek. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či s odlišným mateřským jazykem budou pečlivě vybrány vhodné úkoly. Projekt vyžaduje dokonalou přípravu a zahrnuje také intenzivní spolupráci všech zúčastněných.