8.C - Plnou parou vpřed

Učitel 
Michal Lokaj

V projektu jsem se zapojoval do dílčích aktivit, snažil jsem se přes jednotlivosti dohlédnout k cíli.

Umělec 
Petr Nůsek

filmové a divadelní kaskadérství, choreografie, pohybové umění
Mým osobním překvapením je, že se nám podařilo na většině lekcí zapojit i zkultivovat absolutně všechny žáky.

Konzultant 
Monika Pulišová

divadelní dramaturgie a režie
Žáci, učitel i já jsme se naučili rozpoznávat a používat divadelní a filmové rekvizity nejrůznějších historických zbraní, hod sekyrou, střelbu z luku, boj s holemi, hod oštěpem, důležité chvaty v sebeobraně…
Umělec i já jsme se dozvěděli, co trápí dnešních mladé lidí, čemu se věnují, jak vnímají svět a své místo v něm. Pochopili jsme, jak se cítí adolescenti vyrůstající na velkém okrajovém sídlišti a jaký obrovský dopad na jejich formování má školní prostředí.

Žáci 

8.C
U žáků se projevilo posílení spolupráce, schopnost diskuse a hledání řešení problémů, “týmová hra”, odvaha vyjádřit svůj názor - byť i “opoziční” vůči autoritě.

Popis projektu 

Prostřednictvím práce s tělem třída objevovala motivaci a vzájemný respekt.
V rámci projektu třída navštívila v Táboře Housův mlýn, kde se žáci zúčastnili šermířského workshopu - s umělcem - lektorem šermířů Petrem Nůskem (filmové a divadelní kaskadérství, choreografie, pohybové umění). Zde si žáci vyzkoušeli práci s rekvizitami a bojovým náčiním, bojové umění a kaskadérské práce, při nichž vznikaly první etudy. Od původně plánovaných událostí 19. stol. se upustilo.
Třetina třídního kolektivu je tvořena žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve třídě bylo více problémů zejména s motivací žáků k činnosti. Během projektu si žáci zkusili, jaké je to respektovat pravidla ve skupině a v daných mantinelech a plně rozvíjet svá individuální přání. Studenti získali větší důvěru ve skupinu, odbourali přílišný strach vyjadřovat se a ochrannou pózu znudění.