8.B - Velká kronika

Učitel 
Jana Grussmannová

Ráda se učím novým věcem a ráda získávám nové zkušenosti, dovednosti, nápady a tipy na to, jak zpestřit a ozvláštnit výuku.

Umělec 
Eliška Failová

produkční kulturních akcí, pouliční herečka, žonglérka, návrhářka a výtvarnice historických kostýmů
Cenné zkušenosti v oblasti pedagogiky mi mohou otevřít další cesty k umělecké práci s dětmi.

Konzultant 
Monika Novák Šubrtová

výtvarnice a interiérová designérka
Učíme se poznávat sami sebe i okolní svět z předaných informací ve škole, rodině, z knih, z prožitků, z našich činů, z životních situací... Učíme se celý život, tak proč to nedělat kreativně.

Žáci 

8.B

Popis projektu 

Probíraná témata z literatury spolu se zážitky budou reflektovat s pomocí literárních a výtvarných forem při vedení kroniky. Osmá třída bude na tomto projektu spolupracovat s Eliškou Failovou – pouliční herečkou, žonglérkou a návrhářkou a výtvarnicí historických kostýmů.
Všichni žáci společně povedou velkou kroniku, která bude sledovat příběhy a zážitky všech žáků 8.B během roku i probíraná témata z literatury. Kronika kromě probíraných témat z literatury bude mít díky vepsaným osobních zážitků přesah do osobního života žáků.
Závěrečným výstupem bude výstava složená z kopií vybraných zápisů z kroniky. Cílem projektu je stmelení kolektivu, zlepšení spolupráce i komunikačních dovedností žáků. Projekt cílí na podpoření větší energie, motivace a aktivnosti žáků v rámci daných předmětů.