8.A - Prostorová tělesa

Učitel 
Štěpánka Vyletová

Očekávám, že dovednosti získané během projektu budu moci využívat ve výuce i po jeho skončení.

Umělec 
Tomáš Macek

ilustrace, sazba a knižní grafika
Krušné hory jsou úžasný, romantický a drsný kraj. Stejně tak jeho obyvatelé. Proto tam chci jezdit a se žáky a jejich učiteli objevovat a výtvarně ztvárnit svéráz kraje v zeměpisném projektu. Matematika hledá odvěké zákony světa. Hledá je i umění, avšak s ohledem na tvůrce a diváky dané doby. Propojení je nasnadě.

Konzultant 
Monika Novák Šubrtová

výtvarnice a interiérová designérka
Učíme se poznávat sami sebe i okolní svět z předaných informací ve škole, rodině, z knih, z prožitků, z našich činů, z životních situací... Učíme se celý život, tak proč to nedělat kreativně.

Žáci 

8.A

Popis projektu 

Témata matematiky projekt převede do spojení s praxí – díky výtvarným a sochařským technikám - při tvorbě soch.
V rámci projektu budou žáci ve spolupráci s ilustrátorem a knižním grafikem Tomášem Mackem zkoumat využití matematiky v praxi. Součástí poznávání bude exkurze nebo procházky v přírodě, s názorným výkladem matematických vztahů. V projektu půjde o co největší propojení matematiky s praxí – i prostřednictvím výtvarných technik a sochařských technik. Žáci si také vyzkouší práci s různými nástroji při výrobě soch.
Závěrečnou prezentací bude výstava soch geometrických – např. platonských těles, doplněnou o video a fotografie.
Cílem projektu je podpořit spolupráci a sebehodnocení žáků. Projekt cílí na pomoc s překonáním problémů spojených s různorodým sociálním zázemím dětí. Rozvíjet bude umění naslouchat a komunikovat, zlepšovat mezilidské vztahy.