8.A - BÝT BOX

Učitel 
Marcel Gabriel

Práce s oběma umělci ve mně probudila zvídavost a radost z tvoření, kdy jsem byl sám zvědavý, kam jednotlivé kroky povedou.

Umělec 
Filip Jakš, Klára Syrůčková

Zvuková kompozice, práce s textem, experimentální rock/filmová a divadelní scénografie(kostýmy), site specific projekty
V projektu byly přínosné např. momenty spontánní improvizace a stále obnovované motivace pro žáky.

Konzultant 
Markéta Stará

grafička
V projektu bylo dost možností pro rozvoj žáků i učitelů.

Žáci 

8.A
Žáci jsou nyní schopní dokončit započatou práci, s čímž měli dříve problém. Mezi sebou začali více spolupracovat, což bylo vidět již během tvorby pokojíčku, kdy se společně museli všichni dělit o nástroje, s kterými pracovali.

Popis projektu 

Projekt propojoval český jazyk a literaturu s občanskou a výtvarnou výchovou při tvorbě voicebandového výstupu.
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Do projektu se zapojili tři učitelé a dva umělci – Filip Jakš (zvuková kompozice, práce s textem, experimentální rock) a Klára Syrůčková (filmová a divadelní scénografie - kostýmy, site specific projekty). Projekt propojoval český jazyk a literaturu s občanskou a výtvarnou výchovou. Hlavním cílem byla společná tvorba voicebandového krátkého výstupu.
Témata projektu vyplynula z propojení předmětů - individualizace člověka ve společnosti v rámci českého jazyka - romantismus a realismus; v občanské výchově téma trhy a hospodářská ekonomika - témata dané doby; výtvarná výchova - slohy 17. - 20. století. Umělci se u žáků zaměřili na rozvoj kreativního myšlení, komunikačních dovedností a schopnosti spolupráce.
Vrcholem projektu byla škola v přírodě, na které byl nacvičován závěrečný výstup.
Pro žáky bylo důležité mít dostatek autonomie a možnost rozhodovat o jednotlivých úsecích práce. Zlomovým byl 3. den, kdy nastala skutečně tvůrčí atmosféra, žáci si vzájemně pomáhali a všichni byli zapáleni pro společnou věc. Výsledný výstup - voicebandové představení doplněné o živou projekci a animaci plošných loutek se povedlo. Texty k představení vznikly při výletu, z poznámek z hodin literatury - v kombinaci s vlastními nápady žáků. Žáci vytvořili také vlastní CAMERU OBSCURU (předchůdce fotoaparátu). Závěrečné video natočili na webkameru. Kulisovou scenérií pro film byly 3D pokojíčky vyrobené i z recyklovaných materiálů. Jako loutky žáci využili své vystřižené fotografie. Vše se úspěšně prezentovalo v rámci školní akademie, kam přišli žáci, učitelé i rodiče.