8. třída - Divadlo jako prostředek rozvoje osobnosti

Učitel 
Veronika Moravcová

Do projektu jsem byla vybrána vedením školy. Na škole učím převážně výtvarnou a pracovní výchovu. Ráda tvořím a pracuji rukama. Od projektu neočekávám nic - nechám se překvapit. Jsem v tomto směru skeptická, ale proč to nezkusit.
Motto: Nehledej důvody, proč to nejde, ale způsoby, jak to vyřešit.

Umělec 
Jitka Kvasničková

lektorka dramatické výchovy
Těším se na seznámení se s novou kulturou a mentalitou. Práce ve specifických podmínkách přináší možnost sebepoznání.

Konzultant 
Michaela Zormanová

grafička a výtvarnice
Od projektu, kromě jiného, očekávám také odpověď na otázku, zda umění může něco změnit. Já věřím, že může.

Žáci 

8. třída

Popis projektu 

Osmá třída bude prostřednictvím divadelních technik pracovat s texty. Spolupracovat bude s lektorkou dramatické výchovy – Jitkou Kvasničkovou.
Prostřednictvím rozmanitých hereckých technik (pantomima, práce s hlasem atd.) bude třída pracovat s různými texty a vytvářet příběh. Vznikne divadelní představení, ke kterému budou žáci vyrábět také kostýmy. Projekt zahrne předměty český jazyk, výtvarná výchova a pracovní výchova. Závěrečným výstupem bude divadelní představení a přehlídka.
Cílem projektu je větší zapojení žáků do výuky, zlepšení docházky i participace žáků, zlepšení vztahy i chování ve třídě. Stěžejním cílem je rozvíjet schopnost porozumět textu a uvažovat nad souvislostmi.