8. třída - Fyzika a divadlo

Učitel 
Ivana Martinčíková

Při práci s dětmi kreativitu potřebujeme v každé vyučovací hodině, abychom žákům přiblížili učivo, které právě probíráme a které musí být co nejvíce blízké věcem, které znají z reálného života.

Umělec 
Pavlína Matiová

herečka, zpěvačka, pedagožka
Očekávám otevřený přístup k novým věcem či příležitostem, zájem poznávat odlišné věci, i zájem poznat to, co žáky baví a zajímá.

Konzultant 
Jan Dužda

muzikant
Přeji si, aby naše dobrá komunikace prospěla také k posunu komunikace žáků o level výše.
Vytvořili jsme fungující tým, rozdělili jsme si role a vytvořili jsme si vzájemně prostor.

Žáci 

8. třída

Popis projektu 

V rámci třídního projektu budou zpracovávána témata z fyziky prostřednictvím divadla.

Témata jako meteorologie, akustika nebo polohová energie tělesa budou zpracována formou her k divadelní průpravě. Žáci budou i vytvářet divadelní kostýmy a kulisy pro vytvořenou divadelní hru. V rámci projektu pojedou i na výlet do divadla.