7.D - Ztráty a nálezy

Učitel 
Iva Bečvářová

Setkání s novým způsobem tvořivé práce rozšířilo mé pole kreativity.

Umělec 
Petr Strnad

divadelní a filmový režisér
Snažil jsem se žákům zprostředkovat své „know how“ a podpořit je v jejich vlastní kreativitě.

Konzultant 
Slávka Kuráková

režisérka a dokumentaristka
Uvědomili jsme si jakých výkonů jsou žáci schopni, když jsou vnitřně motivováni.... jak vysokých met jsou schopni dosáhnout, když je jim projevena důvěra a ponechaná odpovědnost.

Žáci 

7.D
Změnil se přístup k učení - je vidět větší míra odpovědnosti, zralejší přístup, iniciativnější postoj.

Popis projektu 

Divadlo a film obohacují hodiny českého jazyka a podporují spolupráci třídy.
Fotografie k projektu si můžete prohlédnout zde.
Po seznámení s umělcem Petrem Strnadem (divadelním a filmovým režisérem) se žáci seznámili s principy psaní příběhu a tvorbou hraného filmu.
V hodinách českého jazyka vznikl námět i scénář filmu. Třída společně vytvořila filmový štáb i herecké obsazení. Při přípravě projektu se projevila velká míra samostatnosti žáků, odpovědnosti i schopnost vzájemné koordinace. Do projektu se zapojili také suplující učitelé a aktivní rodiče. Natáčelo se na různých místech, díky čemuž žáci dobře prozkoumali okolí školy, opuštěná místa a zapomenutá místa. Stopy po lidech bez domova umožnily vnímání různé perspektivy života a prohloubení empatie a respektu ke všem lidem. Závěrečnou prezentací byl krátký hraný film.
Žáci 7.D se v projektových hodinách měli naučit spolupracovat, vzájemně se respektovat i tolerovat. Důraz byl kladen na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve kterých přirozenou formou bylo podporováno objevení jejich kreativního potenciálu v bezpečném prostředí. Tyto cíle se povedlo v rámci projektu naplnit. Do práce a společných aktivit se zapojili i méně průbojní žáci, kteří po zapojení cítili podporu celku třídy. Pole realizace se našlo i pro méně motivované žáky, kteří se projevili tvořivě a aktivně se zapojili. Zároveň příprava a natáčení filmu výtečně podpořila samostatnost, vlastní aktivitu a iniciativu v hledání nových řešení a postupů, odvahu přicházet s nápady a ochotu je sdílet. Téměř všichni dokázali najít uplatnění talentů, tužeb a snů, které by v průběhu standardního vyučování zůstaly skryté.