7.B - Osidlování, život a tvorba lidí na Kraslicku

Učitel 
Jiří Kubát

Jsem otevřený ke všem formám uměleckého vyjádření. Kreativitě a fantazii se meze nekladou. Jako učitel přicházím s nápady, ale hlavní očekávání je od žáků. Žáci by měli být ti, kteří určí výsledek, tedy výsledné vyjádření vztahu k regionu a jeho historii i budoucnosti.

Umělec 
Martina Voráčková

lektorka výtvarných disciplín, animovaného filmu a filmové a audiovizuální výchovy, dramatické výchovy a tvořivé dramatiky
Těším se na inspiraci díky možnosti nahlédnout do světa a způsobu přemýšlení dětí.

Konzultant 
Monika Bechná

muzejní pedagožka
Do projektu jsem se zapojila, protože věřím, že umění přináší specifické prostředky, kterými umí vyřešit nestandardní situace i standardní problémy
motto: zachovávej řád a řád zachová tebe :-)

Žáci 

7.B

Popis projektu 

Projekt zpracovává témata dějepisu, občanské nauky a zeměpisu prostřednictvím animovaného filmu.
Projekt je inspirován příběhy krajiny a zaměří se spíše na jejich emotivní působení. Žáci pochopí specifika regionu, historie a dotknou se i tématu multikulturalismu. Projekt má podpořit vytvoření pozitivního vztahu k místu, kde žáci žijí.
Projekt propojí dějepis, občanskou nauku a zeměpis formou animovaného filmu, jehož vznik podpoří komunikaci i spolupráci žáků. V průběhu projektu budou využity také literární, výtvarné a narativní techniky. Projekt cílí na kultivování komunikace a spolupráce ve třídě.