7.A - Život a obživa obyvatel Kraslicka

Učitel 
Monika Bladská

V minulosti jsem se zapojovala do inovativních projektů, ve výuce používám inovativní prvky a ráda se učím nové věci - což očekávám i od tohoto projektu.

Umělec 
Jan Příhoda

animovaný film, multimédia, hudba, výtvarné umění, umělecká řemesla
Vyzkouším si, jak se pracuje v neznámém prostředí s místními zdroji a lidmi, což ode mě vyžaduje otevřenost a kreativní přístup k lidem, abych se jim dostal pod kůži.

Konzultant 
Monika Bechná

muzejní pedagožka
Do projektu jsem se zapojila, protože věřím, že umění přináší specifické prostředky, kterými umí vyřešit nestandardní situace i standardní problémy
motto: zachovávej řád a řád zachová tebe :-)

Žáci 

7.A

Popis projektu 

V projektu budou zpracovávána témata dějepisu, občanské nauky a českého jazyka prostřednictvím vytváření dokumentárního filmu. S žáky bude spolupracovat Jan Příhoda (animovaný film, multimédia, hudba, výtvarné umění, umělecká řemesla)
Projekt podpoří vztah k místnímu prostředí a zaměří se na lokální dějiny. Hlavním tématem bude sběr dat, kritická analýza a zlepšení schopnosti aplikovat teoretické znalosti v praxi. Závěrečným produktem projektu bude dokumentární film, při jehož vzniku bude ve třídě podpořena spolupráce, pracovní nasazení, schopnost prezentace žáků, zvýšení sebedůvěry i mluveného projevu.
Projekt bude rozvíjet jazykovou i matematickou kompetenci, ale zaměří se také na téma schopnosti přijetí vlastní chyby.