7.A - IMPROstliny

Učitel 
Miroslava Romanová

V průběhu výuky jsme mnohem více využívali možnost jednotlivých žáků zpracovat formou prezentací probírané učivo a přednes tohoto učiva svým spolužákům.

Umělec 
Václav Šindelář, Jan Dibithanzl

herec, mistr Slam poetry, produkční/herec, mistr Slam poetry, sociální pracovník
Nasbírali jsme nové zkušenosti, umělecky jsme fungovali v jiném prostředí než uměleckém. Bylo třeba často improvizovat a tvořit v kontextu učiva a školního prostředí.

Konzultant 
Markéta Bodoríková

produkční a stage manager
V rámci projektu Kreativní vzdělávání jsme zjistili, jak žáci přistupují k vytýčeným úkolům, jak jich dosahují a zda jsou schopni vlastními silami porozumět cílům, které jsou v průběhu výuky kladeny.

Žáci 

7.A

Popis projektu 

V rámci projektu třída zpracovávala témata z botaniky formou improvizačních her a při tvorbě krátkých básní, glos a fejetonů – vše při setkáních formou site specific.
Fotografie k projektu si můžete prohlédnout zde.
Naplněným cílem projektu bylo posílení vzájemné vstřícnosti, podpoření respektu k pravidlům a k autoritám u žáků, a rozvíjet vzájemnou spolupráci. Děti ve třídě byly na začátku demotivované a bylo potřeba poměrně dlouho pracovat na zlepšení klima třídy. Aktéři se soustředili na postupné zvýšení motivace žáků a na budování vzájemných vztahů i vztahů se zapojenými umělci Václavem Šindelářem (herec, mistr Slam poetry a produkční) a Janem Dibithanzlem (herec, mistr Slam poetry a sociální pracovník).
Důležitý a nepostradatelný byl také individuální přístup k žákům s individuálním vzdělávacím plánem a k žákům s odlišným mateřským jazykem.
Během projektu proběhlo celkem sedm setkání na vybraných místech v Praze a okolí. Setkání probíhala formou SITE SPECIFIC (umění fungující v daném prostoru). Místa byla vybírána podle probíraného učiva botaniky. Do projektu se zapojili i 3 žáci z 9. třídy, což mělo pozitivní dopad na vztahy žáků, které jsou spíše napjaté. Zapojili se i koordinátoři vzdělávání z galerie DOX. Žáci průběžně vytvářeli autorské vstupy (krátké básničky, glosy, fejetony, texty postavené na volných asociacích a další netradiční podoby učiva botaniky). Finální výstup zatím neproběhl - materiál je ve fázi sběru, finální prezentace se přesouvá do 2. cyklu projektu.
V projektu aktéři nechtěli žákům předkládat hotové výsledky, ale ponechávali jim možnosti, aby je s pomocí učitelem zadaných kroků objevili sami.