7.A - Archeologie budoucnosti

Učitel 
Marcel Gabriel

Na začátku projektu vstupuji do projektu s kreativitou, kterou jsem nabyl za posledních 25 let činnosti v oblasti výtvarného umění, mediální oblasti a v posledních 4 letech v oblasti pedagogické činnosti. Vím, že tato oblast se vyvíjí velmi rychle a že mé znalosti a tvůrčí potenciál může být do značné míry projektem obohacen.

Umělec 
Tereza Silonová a Klára Syrůčková

performerka/scénografka
Tereza: vystudovaná teoretička dějin umění Afriky a Asie, učitelka anglického jazyka, freelancer
Očekávám rozvoj ve schopnostech spolupracovat s různými věkovými kategoriemi a vytvářet cvičení napříč disciplínami (výtvarná výchova+informatika+pohyb).
Klára: organizátorka a realizátorka projektu site specific, freelancer
Očekávám rozvíjení svých schopností v oblasti spolupráce se specifickou „mimooborovou“ skupinou (různorodost žáků ve třídě, nižší věk), v oblasti motivace pro společný projekt. Budu improvizovat dle momentálního ne/nadšení ostatních. Očekávám další sebevzdělávání a sebe/reflexe před a po jednotlivých výstupech.

Konzultant 
Markéta Stará

grafička

Žáci 

7.A

Popis projektu 

Témata informatiky budou probírána různými technikami výtvarné výchovy a to v prostředí školy i mimo ni.
Fotky k projektu si můžete prohlédnout zde.
Žáci společně s umělkyněmi navazují na téma starověkého Egypta, kterému se věnovali v prvním pololetí. Hlavním tématem bude objevování současnosti a uchovávání materiálu pro budoucnost. Žáci budou vytvářet vizi budoucnosti a budou se rozhodovat co je dobré – co zachovat a co nikoliv. S tímto tématem se váže všestranný rozvoj osobnosti, rozvoj multikulturní kompetence a kompetence k udržitelnému rozvoji. Do třídy přišli tři noví žáci, které je třeba začlenit do třídního kolektivu. Základní předpoklad tvoří posílení vzájemného respektu, tolerance i sebevědomí žáků.
Výsledným produktem společné práce třídy bude inverzní informativní bojovka pro ostatní žáky v budově školy.
Žáci se setkají s performativním uměním a s výtvarným zpracování daného tématu, přičemž na sebe budou formy navazovat a vzniklé objekty budou využity k praktickému učení. Žáci si vytvoří a povedou vlastní deník, bude se vyrábět, pořizovat nahrávky apod. Všechny činnosti budou cílit na posílení kompetence k učení, komunikace a na podpoření fungování třídního kolektivu.