7.A - Kreativní partnerství ve výuce

Učitel 
Petra Horká

Očekávám mimo jiné zvýšení kreativity a zlepšení spolupráce mezi dětmi.

Umělec 
Pavla Horká

tanečnice
Od projektu očekávám získání nových zkušeností, které budu moci později využít ve své praxi. Práce s dětmi mě baví a chtěla bych žáky motivovat, aby se do školy díky projektu více těšili a sami se na něm také angažovali.

Konzultant 
Jan Dužda

muzikant
Věříme, že kreativní přístup k učivu žáky bude bavit.

Žáci 

7.A

Popis projektu 

Žáci v průběhu projektu navštíví zajímavá místa a v rámci kreativních workshopů budou poznávat nejen okolí, ale i sami sebe.