7. třída - Tancem k rozvoji osobnosti

Učitel 
Petra Šmitáková

Nejen v projektu, ale i do své další pedagogické praxe chci využít spolupráci s externími odborníky a převádět teoretické znalosti do praxe formou zážitkového vyučování.

Umělec 
Dušan Vlach

lektor moderního tance
Očekávám poznání nových možností jak pro sebe, tak pro žáky. Chci jim ukázat, že se mohou seberealizovat a něco dokázat. To všechno formou, kterou zatím nezažili.

Konzultant 
Michaela Zormanová

grafička a výtvarnice
Od projektu, kromě jiného, očekávám také odpověď na otázku, zda umění může něco změnit. Já věřím, že může.

Žáci 

7. třída

Popis projektu 

Prostřednictvím teambuildingových cvičení žáci vytvoří a nacvičí taneční choreografii. Během projektu budou propojeny předměty tělesná, výtvarná a pracovní výchova ve spolupráci s lektorem moderního tance – Dušanem Vlachem.
Cílem projektu je zlepšení komunikace a vztahů ve třídě. Proto budou zapojena různá cvičení a teambuildingové aktivity, které teen-agery budou zajímat a motivovat k aktivní účasti. Žáci vytvoří svou crew a seznámí se s Hip-hopem, vytvoří a na konci školního roku představí speciální taneční choreografii.