7. třída - Nevídaná podívaná aneb záhada lavice F 3/4

Učitel 
Markéta Sedláčková

Zapojením do projektu je pro mě lákavé díky novým podnětům a otázkám. Těším se na zapojení kreativních postupů do výuky i na spolupráci s umělci. Rovněž je pro mě zajímavé zpochybnit zažité názory na to, jak se má vyučovat fyzika na základní škole.

Umělec 
Libor Balák

divadlo pro děti, autorský herec
Kreativita je nezbytná nejen při vzniku projektu, ale také v jeho průběhu při nutnosti nadcházet specifická řešení při reakci na aktuální náladu třídy a na neočekávané potřeby žáků.

Konzultant 
Monika Novák Šubrtová

výtvarnice, interiérová designérka
Učíme se poznávat sami sebe i okolní svět z předaných informací ve škole, rodině, z knih, z prožitků, z našich činů, z životních situací... Učíme se celý život, tak proč to nedělat kreativně.

Žáci 

7. třída

Popis projektu 

V rámci projektu budou zpracovávána témata fyziky s přesahem do občanské výchovy v dynamickém pojetí prostřednictvím divadelní formy.
Žáci budou spolupracovat s Liborem Balákem (divadlo pro děti a autorský herec).
Prostřednictvím hraných scének, kreslení, fotografování i pohybu třída zpracuje témata fyziky. Fyzikální zákony budou probírané formou virtuální cesty z přítomnosti do minulosti (krátce před formulaci fyzikálního zákona). Žáci si povedou deník pro zaznamenávání fyzikálních zákonů i rozmanitých zajímavostí s nimi spjatými. Závěr projektu bude prezentace fotodokumentace z průběhu a divadelní představení v místním kině.
Cílem projektu je zlepšení přístupu žáků ke škole, lepší pochopení učiva fyziky a jeho propojení s praxí, stmelení kolektivu. Projektem provází také téma hledání pravdy – i v životě.