6.B - Kreativitou umění k efektivnímu vzdělávání

Učitel 
Lenka Winkelhöferová

Na naší škole je všeobecná snaha ozvláštnit výuku, najít pro žáky růžné cesty k učivu nejen formou pomůcek, ale různých cvičení...atd. O kreativitu zde, myslím, není nouze. Rádi vyzkoušíme další alternativní postup z jiných odvětví, který bychom mohli do budoucna uplatnit.

Umělec 
Martina Voráčková

lektorka výtvarných oborů, animovaného filmu a audiovizuální výchovy, dramatické výchovy a tvořivé dramatiky
Těším se na inspiraci díky možnosti nahlédnout do světa a způsobu přemýšlení dětí.

Konzultant 
Monika Bechná

muzejní pedagožka
Do projektu jsem se zapojila, protože věřím, že umění přináší specifické prostředky, kterými umí vyřešit nestandardní situace i standardní problémy
motto: zachovávej řád a řád zachová tebe :-)

Žáci 

6.B

Popis projektu 

Projekt bude zájem o literaturu a dějiny podporovat zpracováním animovaného filmu.
Proběhne v rámci předmětů dějepis, český jazyk a literatura.
Prostřednictvím tvorby animovaného filmu, která vyžaduje spolupráci a disciplínu, bude třída pracovat na zlepšení komunikace. Pracovat se bude s výtvarnými, literárními i narativními technikami ve spolupráci s lektorkou animovaného filmu, výtvarných disciplín, audiovizuální výchovy a dramatické výchovy – Martinou Voráčkovou. Cílem projektu je mimo jiné zvýšit zájem o literaturu a dějiny. Tématy bude doba staré Číny (písmo) a v druhém pololetí Antika (mytologie, Řecko).
Závěrečnou prezentací bude promítání společně vytvořeného animovaného filmu.