6.A - Rituály Ze-mě

Učitel 
Eliška Varausová

Chci vhodně zařazovat kreativní prvky do výuky.

Umělec 
Jan Příhoda

lektor, výtvarník, umělecká řemesla, animovaný film, multimédia
Vyzkouším si, jak se pracuje v neznámém prostředí s místními zdroji a lidmi, což ode mě vyžaduje otevřenost a kreativní přístup k lidem, abych se jim dostal pod kůži.

Konzultant 
Monika Bechná

muzejní pedagožka
Do projektu jsem se zapojila, protože věřím, že umění přináší specifické prostředky, kterými umí vyřešit nestandardní situace i standardní problémy
motto: zachovávej řád a řád zachová tebe :-)

Žáci 

6.A

Popis projektu 

Projekt bude pracovat v předmětech zeměpis a hudební výchova (s přesahem do českého jazyka a literatury) prostřednictvím tvorby rapových textů a videoklipu.
V projektu budou žáci mapovat a poznávat svoje talenty a zájmy. Budou hledat možnosti, jak tyto talenty rozeznávat a využívat. Jako médium je zvolen videoklip a performance s určitou dávkou improvizace. Skládání vlastních učebních textů (rapových textů) bude uplatněno jako vhodné mluvní cvičení pro rozvoj citlivosti vůči jazyku. Třída bude spolupracovat s Janem Příhodou (lektor animovaného filmu, multimédia, hudba, umělecká řemesla a výtvarné umění).
Cílem projektu je zlepšení písemného i mluveného projevu, zlepšení chápání souvislostí v dané látce a přijetí zodpovědnosti a získání reálnějšího sebehodnocení. Projekt se zaměří také na zlepšení výsledků žáků, mezi kterými jsou velké výkyvy.
Závěrečným výstupem bude performance, ve které žáci budou představovat své talenty. Představení bude doplněno i vizuálně – videoklipem.