6.A - Na mapě

Učitel 
Tomáš Šujan

Kreativní partnerství pro nás představuje most mezi prostředím základní a vysoké školy.
Očekáváme od něj obohacení výuky a novou formu společného vzdělávání.

Umělec 
Nicol Galeová

architekt a designer
Další dobrovolně hostující spolupracovníci: Barbora Ponešová - fotografie, AV záznam; Martin Králík - 3D tisk; Zuzana Zbelová - modelové techniky a sítotisk

Konzultant 
Lucie Ševčíková

divadlo
V projektu chceme u dětí kultivovat hodnoty a dovednosti, které je mohou inspirovat i mimo školu, kde už často jejich vzdělání neprobíhá. Chceme dětem nabídnou zkušenost, která jim doplní jejich vlastní životní styl a sociální rámce. Současně chceme umět čerpat z jejich temperamentu a spontaneity, kterou do školy přináší.

Žáci 

6.A

Popis projektu 

Třídní projekt se zaměřuje na zpracování témat z geometrie prostřednictvím architektury a výtvarných technik. Na projektu budou s žáky pracovat architektka a designérka Nicol Galeová a další hostující spolupracovníci - Barbora Ponešová, fotografie, AV záznam, Martin Králík, 3D tisk, Zuzana Zbelová, modelové techniky a sítotisk.
Žáci díky aplikaci geometrických a matematických znalostí budou vytvářet 2D a 3D mapy vlastní čtvrti ve městě. Výtvarně je zpracují v kartonových modelech, výsledný model bude na sololitových deskách. Pohled žáků na identitu vlastní čtvrti i identitu vlastní osobnosti bude v modelu doplněn dalšími výtvarnými technikami i textem. Vše bude shrnuto do finálního leporela. Práce na projektu má napomáhat k pochopení vlastní identity, sociálního kontextu a začlenění ve velké městské komunitě.
Finální 3D mapu bude třída prezentovat na výstavě v kulturním centru mimo školu a nebude chybět ani vernisáž.