6.A - Mezi světy

Učitel 
Marcel Gabriel

Díky projektu nyní pracuji systematičtěji a jsem kreativnější - zvídavější.

Umělec 
Isabel Cristina Mendoza

tanec, autorská tvorba
Projekt podpořil zejména mou vytrvalost...

Konzultant 
Markéta Stará

grafička
V projektu bylo dost možností pro rozvoj žáků i učitelů.

Žáci 

6.A
Žáci se na hodiny těšili a byli zvědaví, čím se budou zabývat. Pravidelnými zpětnými vazbami se u žáků rozvinula schopnost hodnotit jejich přístup k učení a nyní žáci přesněji určují kde se nachází problém.

Popis projektu 

Spojení informatiky a výtvarné výchovy v tématu Egypt ve spolupráci s umělkyní Isabel Cristinou Mendozou vyústilo závěrečnou zážitkovou výstavou.
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Žáci vyhledávali informace na webu a mohli porovnávat dobu starověkého Egypta s dobou současnou.
Doplňování dvou předmětů - informatiky a výtvarné výchovy se nakonec proměnilo ve dvě samostatné aktivity se společným tématem - Egypt. Aktivity probíhaly každý týden v rámci výtvarné výchovy a proběhlo také pět čtyřhodinových bloků. Žáci poznávali, co je to čas v průběhu společné práce, pochopili některé výtvarné a tvůrčí principy, rozvíjeli svou jemnou motoriku při rozmanitých výtvarných činnostech. Při projektu byli všichni stejnoměrně zapojeni. Občanská kompetence a udržitelné jednání bylo rozvíjeno na základě multikulturního prostředí třídy (čtyři žáci mají odlišný mateřský jazyk) a na základě spolupráce s umělkyní Isabel Cristinou Mendozou, která je také cizinka a přinesla jiný pohled na věc. Hlavním přínosem projektu bylo vzniklé prostředí respektující odlišnosti. Na závěr vznikla výstava, ve které žáci figurovali jako průvodci v aktivitách pro spolužáky i rodiče.
Cílem projektu bylo všestranně rozvíjet osobnost žáka, jeho všeobecné schopnosti a dovednosti, rozvíjet osobnostní i sociální dovednosti. Ve třídě projekt podpořil dobré klima k učení se, rozvíjel klíčové kompetence a úspěšně zapojoval žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Velký posun nastal zejména ve vzájemné spolupráci - žáci pracují mnohem více týmově a vřelejší je i vztah žáků s učitelem a naopak.