8.A - Cestoviny

Učitel 
Tomáš Gaja

Očekávám zvýšení kreativity nejen ve třídě i pozitivní odezvu dětí a celkové zlepšení klimatu třídy.

Umělec 
Dominik Strouhal

Performer
Umění je jazykem, kterým lze sdělit nesdělitelné...

Konzultant 
Jan Dužda

muzikant
Přeji si, aby naše dobrá komunikace prospěla také k posunu komunikace žáků o level výše.
Vytvořili jsme fungující tým, rozdělili jsme si role a vytvořili jsme si vzájemně prostor.

Žáci 

8.A

Popis projektu 

V rámci projektu budou žáci společně s performerem Dominikem Strouhalem natáčet pořad o vaření. Na řadu přijdou rozmanité recepty z různých koutů světa a tak se téma vaření protne s látkou zeměpisu. Na závěr projektu bude veřejné promítání nasbíraných materiálů v podobě filmu.