7. třída - Zemský ráj to na pohled

Učitel 
Ivana Martinčíková

kreativitu potřebujeme v každé vyučovací hodině, abychom žákům přiblížili učivo, které právě probíráme a které musí být co nejvíce blízké věcem, které znají z reálného života.

Umělec 
Věra Duždová

studentka filmových studií (film) – video, fotografie
Očekávám rozvinutí všech aspektů kreativity i hlubší poznání sebe sama.

Konzultant 
Jan Dužda

muzikant
Přeji si, aby naše dobrá komunikace prospěla také k posunu komunikace žáků o level výše.
Vytvořili jsme fungující tým, rozdělili jsme si role a vytvořili jsme si vzájemně prostor.

Žáci 

6. třída

Popis projektu 

Žáci vytvoří foto-scénáře, scénky, koláže i videoklip k tématům z předmětu……..