6. třída - Divadlo ve škole

Učitel 
Ivana Martinčíková

dramatizace, hudba, tanec
Očekávám využití nových možností pro vyšší kreativitu.

Umělec 
Pavlína Matiová

herečka, zpěvačka, pedagožka
Očekávám otevřený přístup k novým věcem či příležitostem, zájem poznávat odlišné věci, i zájem poznat to, co žáky baví a zajímá.

Konzultant 
Jan Dužda

muzikant
Přeji si, aby naše dobrá komunikace prospěla také k posunu komunikace žáků o level výše.
Vytvořili jsme fungující tým, rozdělili jsme si role a vytvořili jsme si vzájemně prostor.

Žáci 

6. třída

Popis projektu 

Třídní projekt proběhne v rámci předmětu občanská nauka a její témata uchopí prostřednictvím muzikálu – divadla, zpěvu a tance.

Žáci budou společně vytvářet hodnoty ve formě představení či výstav, které budou moci představit na veřejnosti. Žáci jsou do projektu plně zapojeni jako určovatelé toho, co se ve třídě bude dít a vytvářet. Hlavním prostředkem budou hry k divadelní průpravě, při nichž se žáci seznámí s předmětem a s danými tématy (např. cyklus přírody, vztahy).