5.E - Ze života hmyzu

Učitel 
Eva Cupalová

Nové metody a nápady od umělce jsou pro mě inspirací. V průběhu projektu jsem se naučila, jak nazkoušet s dětmi divadelní představení, což bylo pro mě velmi přínosné.

Umělec 
Petr Strnad

divadelní a filmový režisér
Zapojení do projektu pro mne bylo velice přínosné - zejména pro mou uměleckou praxi. Lépe chápu svět současného dítěte. V neposlední řadě, vzhledem k současné režii divadelní hry, odehrávající se ve školním prostředí, mi prospělo posílení povědomí o současném školství a o problematice dospívání.

Konzultant 
Monika Pulišová

divadelní režie a dramaturgie
Uvědomila jsem si, že desetileté děti jsou už vyzrálé osobnosti a lze s nimi komunikovat téměř jako s dospělými. Jako Slovenka jsem se díky projektu dozvěděla zajímavosti o Čapkovi. Naučila jsem se některé hry, které jsem použila i v jiných třídách.

Žáci 

5.E
Projekt žáky všechny žáky - i žáky se speciálními vzdělávacím potřebami plně začlenil do kreativního procesu a ukázal všem žákům, jak lehce možno spolupracovat.
"Paní učitelka s námi dělá více zajímavých a kreativních her i mimo projektové dni."

Popis projektu 

V projektu se propojila přírodověda nejen s divadelním představením...
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Děti z 5.E samy napsaly divadelní představení - nosným tématem bylo dílo K. Čapka - Ze života hmyzu. Vyrobily kulisy a rekvizity, postaraly se o propagaci a rodiče ušili kostýmy. Děti připravovaly divadlo ve spolupráci s divadelním a filmovým režisérem Petrem Strnadem.
Hlavním cílem projektu, který probíhal v rámci předmětů český jazyk a literatura, přírodověda a v tělesné a výtvarné výchově, bylo podpořit sebevědomí skupiny, naučit žáky lépe spolupracovat a vzájemně se lépe vnímat. Další prioritou bylo mezipředmětové vnímání souvislostí a získání vědomostí na téma hmyz.
V průběhu projektu se žáci naučili něco o stavbě dramatu, psaní scénáře atd. Úspěšný průběh podpořil jejich zdravou sebejistotu a hrdost. Všechny děti spolupracovaly. Chlapec se speciálními vzdělávacími potřebami se ukázal jako herecky velmi nadaný a pomáhal i ostatním; plachá dívka se speciálními vzdělávacími potřebami se odvážila předvést na jevišti dialog. Celkově došlo ke stmelení kolektivu, přijetí rolí, překonání trémy, dotažení práce do konce.
Mezi hlavní dopady projektu patří to, že žáci pochopili mnohé souvislosti i to, že zdroje inspirace najdeme kdekoliv. Žáci si uvědomili svou vlastní sílu a práva a už nedovolí na sobě nehezké zacházení. Hodnotou není nadřazenost a touha po moci, ale naopak spolupráce a vzájemný souzvuk skupiny.