5.B - Zažívání

Učitel 
Julie Rozumková

Tímto projektem jsem měla možnost sebereflexe a posílila jsem svou úroveň tvůrčích dovedností a míru kreativity.

Umělec 
Radek Pokorný/Martin Máj

herec, moderátor, pedagog/herec, režisér, animátor, pedagog
Budeme si umělecké praxe víc vážit! Bylo zásadní vyzkoušet si práci se skupinou dětí. Mělo to osobnostní dosah. Více jsme začali svou práci plánovat a organizovat. Vnášet do své praxe jakýsi řád. Vyzkoušet si práci v Doxu bylo zajímavé a nové.

Konzultant 
Markéta Bodoríková

produkční, stage manager
Viděli jsme, že žáci jsou schopni při práci využívat moderní metody, technologie a prostředky při řešení problémů.

Žáci 

5.B
Žáci prokázali větší motivaci, samostatnost a zodpovědnost v učení.

Popis projektu 

V projektu se propojilo téma trávicí soustavy z přírodopisu s výtvarnými i pohybovými technikami ve spolupráci s Radkem Pokorným (herec, moderátor, pedagog) a Martinem Májem (herec, režisér, animátor, pedagog).
Fotografie k projektu najdete zde.
Žáci si vyráběli mnemotechnické pomůcky a prošli skupinovými i individuálními aktivitami - např. improvizací, tvůrčími dílnami, skupinovými pohybově-výrazovými aktivitami, kreslením, výrobou nebo focení animací. Žáci se seznámili s animovaným filmem, s principy autorského herectví a rytmiky, s klaunskými cvičeními a vytvářili různé etudy. Ve skupinách vytvářeli ploškovou animaci - měli vymyslet příběh, nakreslit pozadí a animovat. Seznámili se s pixilací (animace člověka po fázích jako loutka) a natočili krátký hraný film. Hlavní těžiště projektu leželo v UČENÍ SE PROŽITKEM. Výsledné materiály byly zpracovány jako autentický výukový systém. V rámci závěrečné prezentace v DOXU žáci představili několik hraných a animovaných scének i s živou performance.
Cílem projektu bylo propojení školy s praxí a posílení zdravé sebedůvěry žáků. Rozvíjena byla schopnost samostatného úsudku i schopnost zhodnotit vlastní práci i práci druhých. Umělci s pedagogem se snažili podpořit umění poslouchat a vyjádřit se, což se podařilo. Žáci dobře komunikují, dokáží pracovat samostatně i spolupracovat. Lépe se poznali a byla podpořena i motivace a aktivní zapojení žáků. Ve třídě se sedmi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vznikl vyvážený kolektiv.