5.B - Vojvoda Krok

Učitel 
Lucie Špringsová

V projektu se těším na růst kreativity, na větší pružnost nápadů a originality - i na dotažení nápadů do reality.

Umělec 
Alena Jakubová, Dominik Migač, Julie Lupačová

výtvarné umění a scénografie/herectví/animace
Očekáváme prohloubení zkušeností při práci s dětmi a inspirování se dětským vnímáním světa, které ovlivní i naše vlastní cítění kreativity.

Konzultant 
Andrea Benková

tanečnice
Studovala na Konzervatoři Duncan centre a poté na Taneční katedře HAMU. V průběhu let účinkovala v mnoha představeních a divadlech- např. divadlo La Fabrika, Ponec, Národní divadlo Brno, Státní opera Praha ad. Je spoluzakladatelkou divadelního uskupení Holektiv, se kterým vytváří autorské inscenace. Jako performer i choreograf byla součástí několika českých i zahraničních festivalů. Mimo jiné působí také jako taneční pedagog.

Žáci 

5.B

Popis projektu 

Projekt bude probíhat v předmětech český jazyk a člověk a jeho svět a bude pracovat s výtvarnými a animačními technikami. Třída bude spolupracovat se scénografkou a výtvarnicí Alenou Jakubovou, s hercem Dominikem Migačem a s animátorkou Julií Lupačovou.
Projekt se zaměří na práci s porozuměním textu. Žáci vlastními slovy zpracují témata o místě, kde žijí a o rozmanitosti přírody. K tvorbě loutek využijí různé materiály a dotknou se i tématu recyklace a zpracovávání přírodních materiálů. Vymyslí vlastní scénář budoucí animované hry. Závěrečným vystoupením bude výstava loutek s promítáním animovaného filmu.
Hlavním cílem projektu je zlepšení schopnosti porozumět danému textu a posílení mezioborových vazeb.