5.A - Vesmírná mise 01/RAK/5.A/2018

Učitel 
Daniel Königer

Očekávám, že budu lépe využívat poznatky od umělců ve výuce. Očekávám zvýšení kreativity i aktivity při tvorbě „nových“ úkolů.

Umělec 
Petr Strnad

filmová a divadelní režie
Od projektu kreativní partnerství v tomto cyklu očekávám prohloubeni pochopeni nejmladší generace, jejich motivace a cílů. Rád bych od dětí načerpal inspiraci pro moji další práci…

Konzultant 
Michaela Kuříková

výtvarnice
věnuje se práci s multimédii, zajímá se o propojování klasických výtvarných technik a digitálního prostředí /kresba, koláž, instalace, nová média/
Byla bych ráda, aby si žáci odnesli zajímavé zážitky, zkušenosti, znalosti .. a aby si ani neuvědomili, že se během kreativního procesu vlastně učí

Žáci 

5.A

Popis projektu 

Motivací bude natáčení výukových videí, kterým žáci sami napíší scénář a připraví k nim pomůcky a rekvizity. Tématem bude cesta do vesmíru.
Fotky k projektu si můžete prohlédnout zde.
Projekt odstartuje motivační přednáška o kosmonautice. Stěžejním produktem práce ve skupinkách, kde žáci ponesou velký díl zodpovědnosti za společnou tvorbu, budou výuková videa sdílená na jejich vlastním youtube kanále. Výsledná videa budou veřejně prezentována na několika místech ve škole i mimo ni. Žáci navštíví i planetárium, kde budou společně plánovat dráhu letu Sluneční soustavou.
Hlavním cílem projektu je rozvíjet vztahy ve třídě, schopnost naslouchat a vzájemný respekt. Posilováno bude přijetí zodpovědnosti za vlastní učení i motivace o učební látku.