5.A - O Čechovi

Učitel 
Lenka Křížová

Chci získat větší jistotu v procesu kreativity a očekávám tipy pro namotivování žáků.

Umělec 
Alena Jakubová, Dominik Migač, Julie Lupačová

výtvarné umění a scénografie/herectví/animace
Očekáváme prohloubení zkušeností při práci s dětmi a inspirování se dětským vnímáním světa, které ovlivní i naše vlastní cítění kreativity.

Konzultant 
Andrea Benková

tanečnice
Studovala na Konzervatoři Duncan centre a poté na Taneční katedře HAMU. V průběhu let účinkovala v mnoha představeních a divadlech- např. divadlo La Fabrika, Ponec, Národní divadlo Brno, Státní opera Praha ad. Je spoluzakladatelkou divadelního uskupení Holektiv, se kterým vytváří autorské inscenace. Jako performer i choreograf byla součástí několika českých i zahraničních festivalů. Mimo jiné působí také jako taneční pedagog

Žáci 

5.A

Popis projektu 

V rámci projektu se budou zpracovávat témata pro rozvinutí čtenářské a matematické gramotnosti – zejména problematika pochopení a porozumění slovních úloh - prostřednictvím výtvarných a animačních technik. Projekt bude probíhat v předmětech český jazyk a matematika a žáci budou spolupracovat se scénografkou a výtvarnicí Alenou Jakubovou, s hercem Dominikem Migačem a s animátorkou Julií Lupačovou.
Žáci budou v rámci projektu vytvářet vlastní loutky i vlastní příběhy. Texty budou mít formu slovních úloh. Hlavním cílem projektu je práce s porozuměním textu prostřednictvím vlastních slov. Dalším cílem je provázání výuky s reálnější představou probírané látky a posílení mezioborových vazeb.
Výstupem bude výstava loutek s promítáním vzniklého animovaného filmu.