4.C - Land art ŠŠŠ

Učitel 
Veronika Filcíková

Očekávám zvýšení kreativity a inspiraci v metodice a nových způsobech práce se žáky.

Umělec 
Jan Švec

architekt, výtvarník, divadelní performer
vyučuje jógu, zajímá se o přírodní stavby a kulturu přírodních národů, ve své práci používá geometrické a konstrukční souvislosti.
Očekávám osobnostní obohacení – rozšíření emočních, tvůrčích a empatických schopností.

Konzultant 
Miloš Adolf

výtvarník
Zážitkové aktivity a umělecká tvorba umožní ve zcela odlišné atmosféře vyjádření všech zúčastněných.

Žáci 

4.C

Popis projektu 

Látku předmětů Člověk a jeho svět a Člověk a jeho práce žáci zpracují prostřednictvím výtvarných, pohybových i kombinovaných technik. Hlavním tématem bude vztah ke svému místu bydliště, školy a okolí.
Fotky z projektu najdete zde.
Zážitkové aktivity a tvůrčí atmosféra dají prostor pro zúčastnění a vyjádření všem žáků. Projekt se zaměřuje na rozvoj komunikace mezi žáky a na rozvoj interpersonální inteligence.
Klíčovými tématy je podpora vzájemného respektu, tolerance, ohleduplnosti k ostatním – k jiné kultuře i k duchovním hodnotám, což podpoří lepší fungování třídního kolektivu. Jako výukové metody budou využity happening, instalace, performance a další různorodé výtvarné, umělecké i řemeslné aktivity. Kreativní tematické bloky budou mít různá témata: živá a neživá příroda, návrh školní zahrady, význam lesa, živly, lidové tradice a zvyky, státní symboly. Cílem je posílení mezioborových vazeb, porozumění a interpretace textu a práce s ním. Projekt cílí i na zvýšení motivaci žáků – aby aktivně doplňovali třídní celek, podpoří sebepoznání a vytvoření funkčních hranic. Společně žáci navštíví několik výstav a na závěr projektu uspořádají vlastní výstavu vzniklých výstupů se slavnostní vernisáží.