4.B - Stromy a naše kořeny

Učitel 
Lenka Němcová

Očekávám další rozvoj kreativního přístupu, pozitivní vhled na výuku netypickým způsobem a příjemné klima ve své práci.

Umělec 
Michal Blahovec

malba, výtvarná tvorba, herectví
Očekávám novou zkušenost dětí s realizací a následnou výstavou velkých formátů obrazů. Při realizaci jsem viděl a vnímal velký náboj a zapálení pro tuto tvorbu, což může přinášet chuť dále se seberealizovat s větším sebevědomím ve všech oblastech života.

Konzultant 
Michaela Kuříková

výtvarnice
věnuje se práci s multimédii, zajímá se o propojování klasických výtvarných technik a digitálního prostředí /kresba, koláž, instalace, nová média/
Byla bych ráda, aby si žáci odnesli zajímavé zážitky, zkušenosti, znalosti .. a aby si ani neuvědomili, že se během kreativního procesu vlastně učí.

Žáci 

Žáci budou pracovat v českém jazyce se slovními druhy v propojení s přírodou a ekologií díky rozmanitým technikám herectví, hudbě, pohybu a malbě v přírodě.

Popis projektu 

Žáci budou pracovat v českém jazyce se slovními druhy v propojení s přírodou a ekologií díky rozmanitým technikám herectví, hudbě, pohybu a malbě v přírodě.
Fotky z projektu si můžete prohlédnout zde.
V projektu žáci stráví hodně času v přírodě a to díky návštěvě farmy nebo vysazování stromů. Hlavním cílem bude práce s textem a se slovními druhy. Žáci se je musí naučit poznávat v textu, správně je zařadit, určovat jejich kategorie – atd. Ve třídě je 5 žáků s odlišným mateřským jazykem, pro které jsou drobné nuance slov zvláště obtížnou látkou. Žáci téma uchopí mnoha způsoby – mimo jiné také tvorbou učební pomůcky – plakátu s referáty, kde prokombinují skupinovou i individuální práci.
S tématem stromů a jejich významu na zemi se pojí kompetence pro udržitelný rozvoj a ekologická témata. Žáci budou vytvářet také rodokmen českých panovníků. Hlavním výstupem projektu budou velkoformátové obrazy malované akrylovými barvami, nebo vytvořené jinými kombinovanými technikami.