4.B - Spolu to zvládneme (Barevné zvuky Chanova)

Učitel 
Miroslava Sedlárová

Očekávám získávání nových zkušeností a dovedností ve výuce a více empatie směrem k žákům.

Umělec 
Alžběta Nováková a Mirka Hubertová

hudba, pohyb, divadlo/výtvarnice
Není důležité co jsi dokázal ve škole, ale to, co dokážeš v životě - Albert Einstein
Očekáváme nové nápady, inspiraci a nadhled nad vlastní uměleckou činností. obohacení v rámci pokory a schopnosti překonat překážky.

Konzultant 
Paulina Natalia Březinová

tanečnice
Díky projektu chceme nastavit vzájemnou toleranci a pochopení.

Žáci 

4.B

Popis projektu 

V průřezu téměř všech předmětů budou žáci prostřednictvím hudebních, pohybových i výtvarných aktivit zpracovávat téma emocí a práce s nimi, i témata týkající se vnímání prostředí – blízkého, vzdálenějšího i vymyšleného (planeta snů).
Prostřednictvím uměleckých aktivit budou žáci pracovat s emocemi a s pocity. Projekt se zaměří také na vnímání prostředí – a to nejen v blízkém okolí místního sídliště, ale díky výletům i v dalších lokalitách – s přesahem do světa fantazie.
Cílem projektu je podpořit vztahy ve třídě a motivování žáků k zájmu o výuku. Rozvíjena bude schopnost komunikovat a vyjadřovací schopnosti, samostatné uvažovaní a důraz bude kladen i na téma pochopení hodnoty vzdělávání.
V rámci projektu budou žáci spolupracovat s Alžbětou Novákovou (hudba, pohyb, divadlo) a s výtvarnicí Mirkou Hubertovou. Výsledkem bude pohybově-hudebně-výtvarná koláž: interaktivní venkovní výstava s jednoduchými hudebními výstupy – k těm žáci využijí i vlastnoručně vyrobené hudební nástroje.