4.B - Krajina za mostem

Učitel 
Lenka Semrádová

V projektu získané zkušenosti chci přenést do další výuky.

Umělec 
Barbora Procházková, Lukáš Karásek, Linda Retterová

výtvarnice a scénografka/herec/animace
Linda: Chtěla bych načerpat a zároveň předat inspiraci, která propojuje dětskou fantazii a animovaný film.
Očekáváme prohloubení zkušeností při práci s dětmi a inspirování se dětským vnímáním světa, které ovlivní i naše vlastní cítění kreativity.

Konzultant 
Andrea Benková

tanečnice
Studovala na Konzervatoři Duncan centre a poté na Taneční katedře HAMU. V průběhu let účinkovala v mnoha představeních a divadlech- např. divadlo La Fabrika, Ponec, Národní divadlo Brno, Státní opera Praha ad. Je spoluzakladatelkou divadelního uskupení Holektiv, se kterým vytváří autorské inscenace. Jako performer i choreograf byla součástí několika českých i zahraničních festivalů. Mimo jiné působí také jako taneční pedagog.

Žáci 

4.B

Popis projektu 

V rámci projektu budou zpracovávána témata z českého jazyka a matematiky (– především problematika formulace slovních úloh a jejich porozumění) prostřednictvím výtvarných a animačních technik.
Žáci budou během projektu pracovat s porozuměním textu prostřednictvím vlastních slov. Vytvoří vlastní loutky, vlastní příběh se strukturou, která se podobá matematickým slovním úlohám. Výsledkem bude animovaný příběh, který žáci představí v rámci závěrečné prezentace a výstavy vyrobených loutek.
Hlavním cílem projektu je správné porozumění matematickým slovním úlohám a získání reálnějších představ pro praktické využití výuky ve světě kolem nás.