4.A - Země známá neznámá

Učitel 
Daniel Königer

Spolupráce s umělcem mi umožnila nahlédnout do nových oblastí, osvojil si nové postupy, naučil se ovládat nové technologie, které budu moci využívat i v rámci další výuky.

Umělec 
Matěj Smetana

animace, video, sochařství
Zaznamenal jsem nový způsob svého uvažování o greenscreenu (zelené pozadí) a o jeho využití v mých projektech.

Konzultant 
Michaela Kuříková

grafika a nová média
Dozvěděli jsme se, jak lze kreativní metody a využití nových médií začlenit do výuky předmětů "nauka o společnosti" a "nauka o přírodě" a jakými způsoby probudit a podpořit kreativní složku u žáků i u učitele.

Žáci 

4.A
Žáci díky projektu dokázali lépe zhodnotit výsledky svého studia a vzrostl jejich zájem o předměty nauka o společnosti a nauka o přírodě. Více než polovina žáků se snažila zlepšit si známky v daných předmětech.

Popis projektu 

Motivovat žáky v méně oblíbených předmětech se podařilo prostřednictvím natáčení filmu.
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Projekt cílil na méně oblíbené předměty (nauka o přírodě a nauka o společnosti), které chtěl žákům zatraktivnit a ukázat ze zajímavějšího úhlu pohledu prostřednictvím kreativních aktivit – konkrétně díky natáčení filmu.
Žáci ve spolupráci s Matějem Smetanou (animace, video, sochařství) vytvářeli seriál o České republice. V rámci tří bloků vznikly tři díly, které umělec spojil do jednoho filmu. V první části žáci v animaci díky společné práci rozpohybovali dvouocasého lva, který se stal i logem filmu a projektu. S pomocí zeleného plátna natočili společný výstup na horu Říp. V druhé části projektu s tématem povrch a vodstvo vytvořili velkoformátový model - mapu ČR podle výškového profilu ČR. Ve třetí části o kulturních památkách a městech žáci navštívili památná místa v Praze. Týmy zpracovávaly události v návaznosti na památná místa. Po inspirující procházce Prahou zpracovali své podklady, vyrobili rekvizity a vznikla papírová animace na téma významných událostí spojených s daným místem. Všechny části zakončují žáky vyrobené kreslené titulky.
Vzniklý film se dočkal veřejného promítání v Modřanském biografu na Praze 12, které žáci spojili i s "tiskovou konferencí" tvůrců filmu.
Při vzniku filmu a díky účasti umělce vzrostla motivace žáků v méně oblíbených předmětech. U většiny žáků došlo ke zlepšení znalostí v předmětech a dokázali učivo propojit s praxí.
Další prioritou projektu bylo zlepšit klima ve třídě – podpořit empatii, zodpovědnost, toleranci, spolupráci všech během práce, zapojit spolurozhodování a ukázat, že společná práce je zábavnější a má efektivnější výsledky – což se podařilo potvrdit.