4.A - Vydra z řeky Svatavy

Učitel 
Daniela Roková Vázlerová

V projektu očekávám nové tipy, jak namotivovat všechny žáky.

Umělec 
Barbora Procházková, Lukáš Karásek, Linda Retterová

výtvarnice, scénografka/herec/animátorka
Linda: Chtěla bych načerpat a zároveň předat inspiraci, která propojuje dětskou fantazii a animovaný film.
Očekáváme prohloubení zkušeností při práci s dětmi a inspirování se dětským vnímáním světa, které ovlivní i naše vlastní cítění kreativity.

Konzultant 
Andrea Benková

tanečnice
Studovala na Konzervatoři Duncan centre a poté na Taneční katedře HAMU. V průběhu let účinkovala v mnoha představeních a divadlech- např. divadlo La Fabrika, Ponec, Národní divadlo Brno, Státní opera Praha ad. Je spoluzakladatelkou divadelního uskupení Holektiv, se kterým vytváří autorské inscenace. Jako performer i choreograf byla součástí několika českých i zahraničních festivalů. Mimo jiné působí také jako taneční pedagog.

Žáci 

4.A

Popis projektu 

Projekt bude zaměřen v předmětech český jazyk a matematika – prostřednictvím využití animačních a výtvarných technik. Hlavním tématem jsou slovní úlohy.
Třída bude spolupracovat s Barborou Procházkovou (výtvarné umění, scénografie), s Lukášem Karáskem (herectví) a s animátorkou Lindou Retterovou.
Hlavním tématem projektu je práce s porozuměním textu prostřednictvím vlastních slov. Žáci vytvoří loutky a vlastní příběhy, které budou formulovány podobně, jako matematické slovní úlohy, kterým žáci hůře rozumí. Výroba loutek, animační plochy a práce ve škole i venku bude naplněna vymýšlením vlastních příběhů, které budou zachyceny na video. Závěrečným výstupem bude výstava vyrobených loutek spolu s promítáním vzniklého animovaného filmu.
Cílem projektu je zlepšení čtenářské i matematické gramotnosti a poznání okolí.