4.A - Příběh partyzána

Učitel 
Terezie Leščinská

Hudba je mým koníčkem. Proto se těším na zapojení hudby a nových forem a postupů v divadle.

Umělec 
Jiří Honzírek

divadelní režisér a dramaturg
Práce s dětmi mi v minulosti přinášela inspiraci a také evaluaci mých pracovních stereotypů. I nyní je to pro mě velká výzva, doufám, že se obohatíme navzájem.

Konzultant 
Lucie Ševčíková

divadlo
V projektu chceme u dětí kultivovat hodnoty a dovednosti, které je mohou inspirovat i mimo školu, kde už často jejich vzdělání neprobíhá. Chceme dětem nabídnou zkušenost, která jim doplní jejich vlastní životní styl a sociální rámce. Současně chceme umět čerpat z jejich temperamentu a spontaneity, kterou do školy přináší.

Žáci 

4.A

Popis projektu 

Třídní projekt se zaměřuje na zpracování literárního tématu prostřednictvím divadelních i výtvarných technik a her v rámci vlastivědy, českého jazyka a hudební výchovy.
Ve spolupráci s divadelním režisérem a dramaturgem Jiřím Honzírkem žáci uchopí tématicky bohatý a inspirativní literární příběh hrdiny československého národního odboje. Tématy bude trpělivost, hledání řešení, odvaha, život v přírodě a další.
Hrdina československého národního odboje je zvolen jako přirozená motivace dětí k účasti na aktivitách ve třídě i mimo ni. Budou zapojována cvičení na slovní projev, psaní, záznamy kresbou i textem, pohybem, zpěvem a tancem.
Hlavním tématem je orientace v prostoru v několika podobách – v prostoru, ve škole, v okolí…úkoly, aktivity a hry budou součástí práce, která vyústí ve formě divadelního představení pro veřejnost.