4. třída - V každém srdci je kus divočiny/ Legenda Mistra Hanuše

Učitel 
Kateřina Schubertová

Očekávám novou inspiraci a nové postupy ze strany umělce, který jsem otevřená.

Umělec 
Dominik Strouhal

video, performance
Práce s větší skupinou dětí je pro mne novou výzvou, na kterou se těším.

Konzultant 
Jan Pražan

výtvarník
Jako malíř používám ve své práci otevřenou mysl, intuici a sebereflexi. Jako otec se snažím mít otevřené srdce, naslouchat a spolupracovat.
Tyto vlastnosti bych rád uplatnil při vzdělávání dětí, a to je také důvod proč jsem se zapojil do projektu Kreativního partnerství. Řekl bych, že se zde všechny tyto vlastnosti dají uplatnit a zároveň navzájem rozvíjet s dětmi a učiteli.

Žáci 

4. třída

Popis projektu 

Třídní projekt zpracovává témata vlastivědy a přírodovědy prostřednictvím zpracování výtvarných, zvukových i video artefaktů.

Projekt dětem blíže zprostředkuje životní prostředí za „branami“ jejich bydliště, ulice. Žáci budou poznávat přírodu a zákonitosti jejího fungování – to vše na platformě skupinové „kmenové“ práce. Založí si svůj kmen, který se bude inspirovat moudrostí a zásadami spolubytí přírodních národů. Děti budou hodně času trávit v přírodě. Žáci se naučí, že dobré co příroda dává, je nutné chránit a zároveň se o dary dělit s ostatními. Aktivity projektu směřují k poznání celkové propojenosti všeho živého na Zemi. Témata zpracují výtvarně, tanečně, zvukově i prostřednictvím natáčení němého filmu.