3.VT - VT jinýma očima

Učitel 
Renata Eliášová

Cílem projektu pro žákyně 3.VT a 1.VT je: Textilní výroba jinýma očima.
Od projektu očekávám posun ve své kreativitě. Zajímají mě nové podněty i získání většího rozhledu.

Umělec 
Lenka Herzogová

textilní výtvarnice (učí obor návrhářství na SUPS v Karlových Varech)
Přínos projektu pro sebe očekávám zejména v oblasti poznání nového prostředí - továrny na výrobu textilních materiálu a v práci s novými materiály.

Konzultant 
Veronika Žáková

výtvarnice; land art
V projektu chceme poznávat talenty a schopnosti žáků tak, aby si je i oni uvědomili a dokázali je využít i ve svém budoucím životě.

Žáci 

3.VT - obor výrobce textilií

Popis projektu 

Projekt bude probíhat v rámci předmětů „technologie VT“ a „odborný výcvik“ prostřednictvím zapojení různých technik práce s textilem a dekorování textilu.
Třída bude spolupracovat s textilní výtvarnicí Lenkou Hercogovou.
Pro zvýšení zájmu studentů i při praktické části výuky budou žáci motivováni k hledání inspirace v motivech z pracoviště – industriální motivy budou zpracovávat různými technologiemi a těmito vzory budou dekorovat textil. Inspirující bude spolupráce se studentkami oděvního designu i možnost zútulnění učebny – ve které se odehraje i závěrečná prezentace dílčích kroků projektu i celkový výsledek.