3.třída - Děti času

Učitel 
Veronika Hlaváčková

Očekávám rozvoj tvořivosti, obohacení svých dovedností o techniky z výtvarné a dramatické oblasti. Novou inspiraci a rozšíření možností kreativní práce.

Umělec 
Eva Vojtěšková

malířka
Těším se na nové situace v mém životě, které vzniknou díky spolupráci na projektu, silné emotivní prožitky v rámci spolupráce s dětmi a očekávám osobní obohacení o nové kulturní zvyklosti.

Konzultant 
Jan Pražan

výtvarník
Jako malíř používám ve své práci otevřenou mysl, intuici a sebereflexi. Jako otec se snažím mít otevřené srdce, naslouchat a spolupracovat.
Tyto vlastnosti bych rád uplatnil při vzdělávání dětí, a to je také důvod proč jsem se zapojil do projektu Kreativního partnerství. Řekl bych, že se zde všechny tyto vlastnosti dají uplatnit a zároveň navzájem rozvíjet s dětmi a učiteli.

Žáci 

3. třída

Popis projektu 

Třídní projekt zpracovává učivo českého jazyka, prvouky a téma životního prostředí prostřednictvím výtvarných, dramatických a audiovizuálních forem.

Projekt se zaměřuje na přiblížení tématu životního prostředí i za branami bydliště dětí, představuje kontext širšího společenství města i České republiky. Žáci budou poznávat přírodu i zákonitosti jejího fungování a propojenosti všeho živého na Zemi.
Děti se pomocí jednoduchých prostředků budou pohybovat v čase a poznávat, zvědomovat si své místo v něm – přítomnost, minulost i budoucnost. Základním prvkem je rodina, tradice, zvyky, pohádková vyprávění,…
Cílem je vybudovat v dětech přirozený respekt k přírodě, lidem a okolí a poznat tak sami sebe, své kořeny a svou jedinečnou a cennou úlohu ve společenství.