3.TOŠ - Moje místo - prostor a čas, kterým jsme utvářeni

Učitel 
Karel Brusenbauch

Chci vyzkoušet nové způsoby výuky a hledat nové podněty k vyučování.

Umělec 
Lada Hubáčková Pokorná a Patrik Vlček

divadlo/socha
Lada: Zaujala mě příležitost pracovat se skupinou studentů středního odborného učiliště. S jejich věkovou skupinou, zájmy, sociálními vazbami apod. dosud nemám zkušenosti a je pro mě výzvou s nimi začít tvořivě pracovat, přinášet nové vjemy, otevírat jiné pohledy na spolužáky a vzdělávání.
Patrik: Pro mojí vlastní práci je tato aktivita přínosem. Chci využít nadšení pro svůj obor, nebojím se riskovat, hledat, ani chybovat.

Konzultant 
Zuzana Demlová

grafička
Díky projektu chceme zvýšit motivaci žáků a prostřednictvím umění je aktivně je zapojit do výuky.

Žáci 

3. TOŠ

Popis projektu 

Prostřednictvím výtvarných a divadelních technik se žáci seznámí s tématy české historie – se zásadními událostmi a osobnostmi.
V rámci projektu bude rozvíjena jazyková gramotnost – slovní i psaný projev, vyjadřovací a komunikační schopnosti. Zapojeny budou výtvarné i divadelní aktivity, které budou pracovat s tématy a osobnostmi z českých dějin. Společně s umělkyní Ladou Pokornou Hubáčkovou (divadlo) a Patrikem Vlčkem (socha) budou žáci hledat varianty fungující spolupráce.
Cílem projektu je zvýšit motivaci žáků, zlepšit klima třídy a komunikační schopnosti žáků.
Závěrečný výstup projektu záměrně není stanoven – bude jím až to, co v rámci projektu vznikne.