3.SM NS - Ekonomika a život

Učitel 
Jan Ješátko

Od projektu očekávám získání nových podnětů a přínos pro způsob učení.

Umělec 
Jan Kindl

Improvizační divadlo
Od projektu očekávám zkušenost s prací s lidmi, kteří nevědí, co mohou od projektu čekat. Nechám se překvapit.

Konzultant 
Veronika Žáková

výtvarnice; land art
V projektu chceme poznávat talenty a schopnosti žáků tak, aby si je i oni uvědomili a dokázali je využít i ve svém budoucím životě.

Žáci 

3.SM NS - obory strojní mechanik/nástrojař

Popis projektu 

V projektu budou zpracovávána témata z předmětů ekonomika a matematika formou improvizačního divadla. Studenti budou spolupracovat s Janem Kindlem z oboru improvizačního divadla.
Jednotlivá témata z matematiky a ekonomiky studenti prožijí díky formě improvizačního divadla. Aktivity se zaměřují na lepší sebepoznání a nalezení svého potenciálu v kontextu reálného profesního i osobního života (hodnoty, priority).
Cílem projektu je rozvoj komunikačních schopností, zvýšení motivace ke studiu a uvědomění si vlastního talentu a možností – a jejich využití v životě.
Závěrečná prezentace jednotlivých studentů bude spočívat v představení krátkého dokumentárního videa z jejich pracovišť.