3.B - Tyhle slova hravě máme všichni v hlavě

Učitel 
Anna Pečenková

Těším se na možnosti spolupráce - především sdílení v rámci třídy, se žáky i sdílení v rámci pedagogického sboru.

Umělec 
Tereza Švecová

herečka, žurnalistka, příležitostná produkční, lektorka dramatické výchovy
Na projekt se velmi těším, protože sama bych byla jako dítě vděčná, kdybych se vyjmenovaná slova mohla učit jinak, než jen jako pouhou naučenou básničku. Myslím, že umožňují spoustu tvůrčích aktivit a každé dítě by se mělo v nějaké části projektu najít.

Konzultant 
Lenka Hodoušová

divadlo
V projektu se snažíme nabídnout i pestré alternativní role, abychom předešli pasivitě žáků. O dění budou rozhodovat i děti samy na základě demokratických principů...

Žáci 

3.B

Popis projektu 

V rámci projektu budou žáci zpracovávat hereckými a výtvarnými technikami téma vyjmenovaných slov – v předmětu český jazyk.
Žáci budou spolupracovat herečkou a žurnalistkou Terezou Švecovou.
Hereckými a výtvarnými technikami budou žáci pracovat s tématem vyjmenovaných slov. V rámci projektu připraví vyjmenované zpravodajství, koláž, budou vymýšlet příběhy s vyjmenovanými slovy – které zinscenují, vytvoří masky vyjmenovaných zvířátek nebo speciální mapu měst z vyjmenovaných slov.
Závěrečné představení bude plné příběhů a zahájí jej slavnostní vernisáž.