3.B - GAIA - planeta Země

Učitel 
Lenka Němcová

Pozitivně hodnotím kolektivní kreativitu - "víc hlav víc ví". Komunikace a spolupráce v týmu UČ+UM+KK pro mě byla obohacující a inspirující.

Umělec 
Michael Blahovec

malba, herectví
Práce v týmu a navíc s dětmi mi přinesla reflexi v podobě připomenutí, jak moc je důležité sdílet a radovat se v procesu tvoření. Vzájemná podpora a inspirace je naprosto nezbytná jak pro tvorbu, tak pro život obecně. Takže myslím, že se víc raduji a mám větší pocit smysluplnosti při tvoření. Ve své tvorbě se cítím uvolněnější.

Konzultant 
Michaela Kuříková

grafika a nová média
Zjistili jsme, jakým způsobem lze učit vyjmenovaná slova prostřednictvím kreativních metod, jak je možné rozšířit si slovní zásobu. Prostřednictvím projektu se děti učí a zkouší různé formy prezentace (ve třídě, na veřejnosti), což považujeme za přínosné.

Žáci 

3.B
Žáci si sami uvědomili, že si zlepšují vědomosti a uvedli to i ve svých badatelských deníčcích, které si sami psali.
Žáci sami vymýšleli naučné, ale zábavné činnosti s využitím pantomimy, dramatizace, zážitkové metody atd.

Popis projektu 

S vyjmenovanými slovy žáci pracovali po výtvarné, hudební i dramatické stránce...
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Během projektu probíhalo v rámci předmětů český jazyk, člověk a jeho svět a výtvarné výchovy mnoho různých divadelních, hudebních i výtvarných aktivit. Hlavním cílem bylo hloubkově prozkoumat problematiku výuky vyjmenovaných slov. Žáci se měli vyjmenovaná slova naučit, ale také propojit všechna slova s realitou – vše s využitím potenciálu kreativních výukových metod.
Další záměr projektu byl v posílení kompetence pro udržitelný rozvoj, v rozvoji empatie, úctě k sobě i k druhým (ekologie, solidarita, zodpovědnost).
Žáci se během devíti setkání s hercem a malířem Michalem Blahovcem seznamovali s vyjmenovanými slovy a propojovali si jejich význam se světem kolem sebe.
V první části se třída vydala na výlet do ZOO, kde hledala známá zvířata z vyjmenovaných slov. S méně srozumitelnými slovy žáci tvořili příběhy, které i výtvarně, dramaticky, tanečně i hudebně zpracovávali. Výsledek jejich práce byl umísťován na velké sololitové desce, na kterou se postupně dostala všechna vyjmenovaná slova. Častými tématy byly rostliny a zvířata, život na Zemi a budování vztahu k přírodě, díky čemuž byly rozvíjeny znalosti o přírodě, ekologii, vesmíru a byla posilována kompetence k udržitelnému rozvoji.
O celém průběhu projektu si žáci vedli vlastní badatelské deníčky, z nichž se předčítalo na závěrečné hudebně pojaté výstavě v Modřanském biografu na Praze 12.
Žáci se během projektu naučili vyjmenovaná slova včetně porozumění jejich obsahu, byli schopni je správně používat v kontextu a vysvětlili si i chytáky. Rozvíjela se jak jejich slovní zásoba, schopnost tvořit příběhy i pohádky, ale také jejich vzájemné vztahy. Ve skupině došlo k posílení vzájemného respektu a žáci si vzájemně pomáhali.