3.A - S uměním ve škole i za školou I/Y

Učitel 
Jana Šumberová

Všechny jsme se podílely velkou měrou na tom, aby akce dopadla ke spokojenosti dětských aktérů i diváků. Jsem přesvědčena, že se nám to podařilo.

Umělec 
Kristýna Šraierová

výtvarné umění, vizuální umění, kombinované umění
Děti mě naučily přemýšlet jinak. Dospělý člověk má hranice ve fantazii, zatímco ta dětská je bezmezná. Práce se žáky mě velmi inspirovala a otevřela mi znovu nový svět a cítím, že se to odrazilo i v mé tvorbě. Když je vidím tvořit a jak je to baví, dodávají mi chuť také tvořit.

Konzultant 
Lucie Vojtíšková

produkční a kurátorka výtvarného umění
Naučili jsme se, že informace získané ve škole můžeme uplatnit i v jiných oblastech než pouze ve škole. Například výtvarný obraz, vizuální věci jsou všude kolem nás. Můžeme se jej naučit vnímat prostřednictvím vlastní výtvarné činnosti.

Žáci 

3.A
I když žáci jsou v této třídě zvyklí na různé formy a metody učení, určitě jsme společně ukázali dětem i rodičům jinou cestu, po které se dá plynule posunovat k dalším cílům pomocí zapojení umění do výuky. Děti se na hodiny “kreativity “ těšily a odnesly si pěkné zážitky, vědomosti i nové dovednosti.

Popis projektu 

Vyjmenovaná slova se žáci učili prostřednictvím společné tvorby textů a ilustrací originální knihy...
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Veškeré tradiční i netradiční výtvarné techniky použité v projektu směřovaly k realizaci knihy s texty a obrázky na hlavní téma – VYJMENOVANÁ SLOVA. Třída pracovala pod vedením výtvarnice Kristýny Šraierové.
Projektu se účastnil také školní psycholog, který pomáhal s individuálním zaměřením přístupu při spolupráci s žáky s poruchami učení. Zapojili se i rodiče, kteří dodávali materiál pro jeho znovupoužití, aby byla podpořena kompetence žáků pro udržitelný rozvoj. Zúčastnili se také starší žáci z 9. třídy.
Látku v rámci projektu žáci probírali a zafixovali prostřednictvím různých technik výtvarného umění - s použitím klasických výtvarných potřeb i potřeb z denního života. Závěrečným produktem byla realizace knížky s texty a obrázky k vyjmenovaným slovům. Finální prezentací bylo představení této knihy na vernisáži s autorským čtením a s originálním občerstvením.
Třída v rámci projektu také navštívila výstavu Adolfa Borna s workshopem a galerijní animaci. V projektu bylo aplikováno mezipředmětové - integrovaně tematické vyučování v předmětech prvouka a český jazyk.
V průběhu projektu se zlepšila spolupráce žáků a bylo posíleno jejich přátelství. Žáci přijali zodpovědnost a aktivně se zapojovali i méně průbojní žáci. Těm bylo díky projektu posíleno sebevědomí a zlepšilo se jejich místo v kolektivu třídy.