3.A - Příběh člověka

Učitel 
Radmila Švecová

Jako učitelé jsme zvyklí pracovat samostatně a být zodpovědní za práci, pohodu a výsledek třídy. Nové bylo akceptovat nápady někoho jiného a nezasahovat mu do práce.

Umělec 
Michaela Kuříková a Monika Pulišová

výtvarnice + multimédia/divadlo
Michaela: V projektu jsem mimo jiné získala odstup a svěží pohled na věc.
Monika: Z projektu si odnáším větší míru bezstarostnosti a hravosti, které jsem se od dětí přiučila.

Konzultant 
Petr Strnad

režisér, autor, designer
S okouzlením jsem sledoval výtvarné počiny /různorodé techniky/ dětí pod vedením Michaely Kuříkové. Tyto výstupy byly mnohem lepší, než jsem čekal. Stejně tak mě okouzlilo výsledné představení vedené Monikou Pulišovou. Dozvěděl jsem se mnohé o chodu soudobých základních škol.

Žáci 

3.A
Výrazný je osobnostní rozvoj většiny žáků – víc si věří, prokázali trpělivost a vytrvalost při zkouškách a výrobě objektů na představení. Dokázali se pochválit za výkony, mluví nahlas a výrazně. Soustředili se na práci a z jejího výsledku měli radost, což je pozitivně motivuje k učení a k další spolupráci. Vědí, že se na sebe můžou navzájem spolehnout.

Popis projektu 

Žáci se seznámili s mnoha výtvarnými technikami pod vedení výtvarnice Michaely Kuříkové. Společně vytvořili postavu dívky jménem "Ambiša", které vytvořili také charakter.
Fotografie z projektu si můžete prohlédnout zde.
Výtvarně ztvárnili postavu a hravou formou se díky výrobě orgánů coby divadelních rekvizit naučili základy anatomie člověka. Literární obsah a režii plánovaného divadelního představení vedla Monika Pulišová. Záměrem projektu bylo i dotknout se tématu vyjmenovaných slov. Žáci je fixovali hravou formou díky vytvořeným říkankám. Závěrečným výstupem projektu bylo divadelní představení, ve kterém na jevišti vystoupilo celkem 42 herců - dvě spojené třídy. Projekt by se neobešel bez vzájemné spolupráce žáků a bez respektu. Vzniklé představení překvapilo nejen zapojený tým, ale také rodiče, kteří v hojném počtu přišli.
Představení bylo velmi úspěšné, protože obsahovalo sdělení s velkým přesahem - Nešlo jen o pouhou dětskou hříčku, jak se v počátcích očekávalo, ale řešilo i problematiku sebeuplatnění mladého člověka a prosazení svých zájmů u dospělého rodiče. Prosazení nikoliv nátlakem, ale prací, která je přesvědčivá nejen svým obsahem, ale také rozsahem. Šlo o nečekaně dojemný prvek, velice emotivně silný a přesvědčivý.