2.SM - VIDEOBLOG

Učitel 
Jaroslava Sandnerová

Od projektu očekávám přísun inspirace a rozšíření možností kreativní práce i okruhu znalostí kreativních metod.

Umělec 
Matěj Smetana a Romana Packová

animace, video, sochařství/herectví, fyzické divadlo, současný tanec
Matěj: očekávám vzájemné tvůrčí obohacení díky práci s dospělými/téměř dospělými lidmi v kontextu participativního umění, kterému jsem se dosud neměl možnost věnovat.
Romana: Věřím, že spolupráce s mladými lidmi mi dodá nové inspirace, které se projeví v mé umělecké praxi. Očekávám především nové nápady na práci s tělem a témata, se kterými bych mohla dále pracovat.

Konzultant 
Michaela Kuříková

grafička
Projekty Kreativního partnerství opravdu fungují na partnerské rovině - žáci, učitelé i umělci se učí jeden od druhého a obohacují se navzájem - a to vše prostřednictvím umění .. paráda!

Žáci 

2.SM - obor strojní mechanik

Popis projektu 

Projekt bude probírat látku z předmětů matematika a odborný výcvik prostřednictvím audiovizuálních technik a metod performativních umění.
Třída bude spolupracovat s Matějem Smetanou (animace, video, sochařství) a s Romanou Packovou (herectví, fyzické divadlo, současný tanec).
Žáci budou vytvářet zábavná výuková videa – tutoriály, které budou umístěny na jejich vlastní youtube kanál. Propojení matematiky s praxí a rozvoj prostorové představivosti podpoří metody performativních umění, které mají také podpořit sebevědomí a sebeprezentaci žáků. Cílem projektu je rozvoj matematické gramotnosti a zlepšení vztahu k tomuto předmětu, větší provázanost učiva s praxí a podpora otevřenosti a sebevědomí žáků.
Závěrečným vystoupení bude živé performance spojené s promítáním všech natočených videí.