3.OS - JAK...?

Učitel 
Věra Janovičová

Do projektu jsem vstoupila s cílem zpestřit výuku a zlepšit kohezi kolektivu. Zapojení kreativců vítám, mají jiný úhel pohledu na výuku a může to být pro žáky zajímavější. Těším se na naplňování naší vize, kterou jsme s Aničkou a naší umělkyní vytvořily.

Umělec 
Tereza Vlašímská

grafická designérka a designová aktivistka
Očekávám nové zkušenosti při práci s dospívajícími a těším se na náhled na možnosti kontaktu středoškolského vzdělávání s uměním.

Konzultant 
Anne-Francoise Joseph

herečka
Věřím, že vedle faktických vědomostí jsou pro život na profesionální i osobní úrovni zásadní i další schopnosti, jako je kreativita, empatie, vnímavost, odvaha, rozhodnost, vědomí života a jeho sdílení s lidmi a se světem okolo. Umění a vzdělávání spolu mohou vstupovat v tomto směru do velmi konstruktivního a inspirativního dialogu, vzájemně se doplňovat a obohacovat. Očekávám, že projekt Kreativní partnerství otevře nové cesty, nová spojení - mezi lidmi, obory, úhly pohledu - a vedle realizace současných projektů nastartuje a inspiruje efektivní komunikaci na těchto cestách do budoucna, díky čemuž budou, jak věřím, vznikat nové formy dialogu i dál.

Žáci 

2.OS - obor operátor skladování

Popis projektu 

Třídní projekt ve 2.OS se zaměřuje na zpracování témat týkajících se vzniku státu a jeho fungování prostřednictvím „designového myšlení“ a zapojením „fyzických her“.
Ve spolupráci s grafickou designérkou Terezou Vlašímskou – (grafická designérka a designová aktivistka) bude projekt hledat způsob, jak žákům zprostředkovat látku týkající se vzniku státu a jeho fungování – studenti vytvoří vlastní fiktivní stát.
Cílem projektu je zaměřit se na přechod ze studia do praxe – najít způsob, jak zprostředkovat látku vzniku a fungování státu a přitom studenty zaktivovat. Dále projekt cílí na podpoření sebevědomí, zvýšení aktivity studentů a jejich touhy seberealizace. Studenti mají při průběhu projektu rozpoznat své přednosti a najít možnosti, jak je lze využít v praxi.
Závěrečným výstupem projektu bude prezentace pro žáky i učitele ve formě slavnostní výstavy dokumentující vznik státu – čili průběh projektu.