2.MSŽ - Napětí v nás, v literatuře, na jevišti

Učitel 
Dagmar Dvořáková

Do projektu Kreativní partnerství jsem se zapojila, protože bych chtěla zlepšit motivaci žáků v hodinách češtiny a toto by mohla být dobrá cesta...

Umělec 
Lada Pokorná Hubáčková a Patrik Vlček

divadlo/socha
divadlo/socha
Lada: Zaujala mě příležitost pracovat se skupinou studentů středního odborného učiliště. S jejich věkovou skupinou, zájmy, sociálními vazbami apod. dosud nemám zkušenosti a je pro mě výzvou s nimi začít tvořivě pracovat, přinášet nové vjemy, otevírat jiné pohledy na spolužáky a vzdělávání.
Patrik: Pro mojí vlastní práci je tato aktivita přínosem. Chci využít nadšení pro svůj obor, nebojím se riskovat, hledat, ani chybovat.

Konzultant 
Zuzana Demlová

grafička
Díky projektu chceme zvýšit motivaci žáků a prostřednictvím umění je aktivně je zapojit do výuky.

Žáci 

3.MSŽ

Popis projektu 

Témata z českého jazyka – charakteristika, popis osoby, detektivka, horor nebo sci-fi, žáci uchopí prostřednictvím divadelních a výtvarných technik. Spolupracovat budou s Ladou Pokornou Hubáčkovou (divadlo) a s Patrikem Vlčkem (socha).
Texty budou převáděny do dramatických situací až do divadelní formy. Činnosti budou doprovázeny také výtvarnou tvorbou.
Cílem projektu je zvýšení zájmu o daný předmět, zlepšení klimatu třídy a vzájemné komunikace, zvýšení motivace žáků a zlepšení docházky.