3.IT - Zaječov: architektonický projekt jako prostor pro spolupráci

Učitel 
Josef Matějka, Aleš Krajdl

Očekáváme nová poznání neotřelých myšlenek, rozšíření zkušeností a znalostí.

Umělec 
Ondřej Krajdl

architekt
"Ať se něco naučíme, ať to za to stojí a hlavně ať nás to baví."
Umělci mají specifický způsob přemýšlení a zvýšený cit pro detail a estetično, kterým mohou motivovat studenty a ukázat jim jiný pohled na věc.

Konzultant 
Marie Pánková

redaktorka a editorka na volné noze, dramaturgyně a produkční kulturních akcí
Projekt Kreativní partnerství mě oslovuje svým posláním i jednotlivými aktivitami – zajímá mě zejména proces komunikace mezi studenty a umělci a hledání dlouhodobých kreativních řešení.

Žáci 

2.IT - obory instalatér a truhlář

Popis projektu 

Třídní projekt se zaměřuje na témata z oborů technického kreslení, technologie a odborný výcvik, která jsou zpracovávány v praxi prostřednictvím přímé spolupráce s architektem při rekonstrukci části prostor budovy v Zaječově.

Ve spolupráci s architektem Ondřejem Krajdlem se studenti budou podílet na rekonstrukci části prostor v historické budově v obci Zaječov. Kreativní řešení by se měla propojit s praktičností v návrhu realizace interiérového designu recepce a kuchyňky. Studenti budou využívat staré materiály novým způsobem do projektu - s ohledem na historický kontext budovy a po konzultaci budou mít prostor pro realizaci vlastních návrhů. V projektu bude kladen důraz na rozvoj komunikačních a pracovních kompetencí mezi obory instalatér a truhlář v rámci jedné třídy. Bude podpořena spolupráce mezi studenty, aplikace odborných kompetencí v praxi, rozvoj kreativity i zájmu o obor.