2.B - Papírový svět

Učitel 
Stanislava Trousilová

Viděla jsem, že kreativní způsob vedení výuky děti baví, mají větší chuť spolupracovat, normálně není příliš čas na hraní.

Umělec 
Štěpánka Bláhovcová

grafika
Jsem zvyklá na podobně staré děti, ale možná si teď více uvědomuji důležitost dobré přípravy v důsledku setkání se systémem školy.

Konzultant 
Tereza Durdilová

autorské divadlo, dokumentární divadlo
Všechny změny jdou pomalu a zvláště u takto malých dětí, které mají své přirozené potřeby jako je pohyb a potřeba sdělování a sdílení s ostatními. Ty je samozřejmě nemožné potlačovat. Lze jen ukázat směr.

Žáci 

2. třída
Bavilo nás to a myslíme, že to bavilo i paní učitelku.

Popis projektu 

Jeden společný projekt měl naplnit rozdílné vzdělávací potřeby a různorodou směs probírané látky. Jako spojnice byl umělkyní Štěpánkou Bláhovcovou (grafika) zvolen materiál - PAPÍR.
Fotogalerii k projektu si můžete prohlédnout zde.
Umělkyně se v rámci projektu „proměnila“ v mimozemšťana z papírové planety, kterému žáci dělali průvodce při poznávání Země. Projekt se pohyboval na pomezí hry a tvorby - se zapojením rozmanitých výtvarných technik - frotáž, koláž, výroba notýsku, atd. Žáci spolu s mimozemšťanem objevovali svět a vše zaznamenávali do knihy poznatků, kterou si mimozemšťan odnesl na svou planetu... Projekt byl prezentován na výstavě pro žáky i rodiče a také na školní akademii, kde si bylo možno vyrobit papírový komunikátor pro dorozumění s mimozemšťanem.
Cílem projektu byl rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti žáků, při hodině i v jejich přípravě na vyučování. Projekt měl pomoci žákům zlepšovat jejich schopnost soustředění a rozvíjet empatii s žáky, kteří v důsledku např. cizího mateřského jazyka vyžadují pomalejší tempo a větší pozornost pedagoga. Žáci se učili více spolupracovat i s těmito dětmi. Učili se naslouchat si navzájem a v procesu se podařilo více zapojit děti s odlišným mateřským jazykem a se specifickými vzdělávacími potřebami. I tito žáci se cítili platnými členy, kteří dostali prostor rozvíjet své schopnosti.